کلیه راز و رمزهای پرورش قارچ ترافل(دنبلان) – جلسه یک

آموزش پرورش دنبلان

سری آموزشیِ قدم‌به‌قدم ویژه کوژین شروع جلسه یک(۱) موضوع این جلسه: «آیا قارچ ترافل قابل کشت است؟» از ۸۰ میلیون ایرانی چیزی حدود ۱ الی ۲ درصد مردمبا قارچ ترافل آشنایی دارند و ۹۸ درصد بقیه مردم حتی اسم ترافل یا دنبلان را هم تا حالا نشنیده‌اند. از بین ۲ درصدی که با ترافل آشنا […]

کلیه راز و رمزهای پرورش قارچ ترافل(دنبلان) – جلسه صفر

آموزش پرورش دنبلان

سری آموزشیِ قدم‌به‌قدم ویژه کوژین شروع جلسه صفر(۰) مقدمه از آنجا که پرورش قارچ دنبلان یا ترافل یک مبحث کاملاً جدید است و اکثریت مردم ایران با آن ناآشنا هستند و حتی باورشان این است که ترافل غیرقابل کشت است! لذا تیم کوژین با طراحی و تهیه این سری آموزشی در نظر داریم که به‌صورت […]