۷ مرحله تاسیس مزرعه ترافل توسط کمپانی ترافل‌لند!

تأسیس مزرعه قارچ دنبلان

هفت مرحله تأسیس مزرعه ترافل توسط کمپانی ترافل‌لند! مرحله ۱: کارشناسی زمین توسط تکنیسین ویژه کمپانی ترافل‌لند(truffleland) بعد از مذاکرات اولیه مشتری با کمپانی TruffleLand و بستن قرارداد اولیه و پرداخت هزینه کارشناسی، کارشناس ویژه کمپانی به همراه مشتری زمین را از نظر کلیه فاکتورهای مورد نیاز پرورش ترافل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مرحله […]