کلیه راز و رمزهای پرورش قارچ ترافل(دنبلان) – جلسه صفر

سری آموزشیِ قدم‌به‌قدم ویژه کوژین شروع جلسه صفر(۰) مقدمه از آنجا که پرورش قارچ دنبلان یا ترافل یک مبحث کاملاً جدید است و اکثریت مردم ایران با آن ناآشنا هستند و حتی باورشان این است که ترافل غیرقابل کشت است! لذا تیم کوژین با طراحی و تهیه این سری آموزشی در نظر داریم که به‌صورت […]