١٠ کشور برتر تولیدکننده ترافل جهان!

ده کشور برتر تولیدکننده قارچ ترافل یا دنبلان در جهان(آمار سال ٢٠١٢) به ترتیب عبارتند از: ۱- چین ۵ تن و ۱۵۰ کیلوگرم ۲- ایتالیا ۷۸۵ تن ۳- ایالات متحده امریکا ۳۸۸ تن و ۴۵۰ کیلوگرم ۴- هلند ۳۰۷ تن ۵- لهستان ۲۲۰ تن ۶- اسپانیا ۱۴۶ تن ۷- فرانسه ۱۱۶ تن و ۵۷۴ کیلوگرم ۸- […]