تکنیک‌های نوین کشت و تولید ترافل

تکنیک‌های نوین کشت و تولید ترافل اگرچه روش تالون بیشتر از ۱۵۰ سال پایه پرورش ترافل سیاه فرانسوی بود اما این روش بسیار ناقص و ناکارآمد است و امروزه دیگر توجیه اقتصادی ندارد زیرا نهال‌ها با انواع آفات و بیماری‌ها مانند نماتدها، حشرات و همچنین قارچ‌های همزیست رقیبی که سرعت رشدشان بسیار سریع‌تر است، آلوده […]