آینده ترافل به کجا خواهد رفت؟

مقدمه از آنجایی که تا به اکنون متوجه خواص بی‌نظیر و سودهای کلان اقتصادی ترافل شدیم. ممکن است سؤالاتی راجع به آینده این گیاه برایتان پیش‌آمده باشد… در این مقاله سعی شده آینده این قارچ گران‌بها را بررسی نماییم. تحقیقات و نقش دولت‌ها تولید و افزایش قیمت باعث شده است که هر روز تحقیقات علمی […]