مایکوریزای قارچ‌ها، چگونه شکل می‌گیرد؟

نتیجه عمل مایکوریزا در پرورش قارچ ترافل چیست؟ نتیجه عمل مایکوریزا این است که قارچ­‌های ماکوریزایی مانند ترافل، مواد مغذی داخل خاک را که شامل عناصر ماکرو و میکرو است به گیاه منتقل می­‌کنند و گیاه میزبان نیز این مواد را به پروتئین­‌های لگنین­‌دار و کربوهیدرات­‌های قابل مصرف قارچ تبدیل کرده و به قارچ منتقل […]

کلیه راز و رمزهای پرورش قارچ ترافل(دنبلان) – جلسه یک

سری آموزشیِ قدم‌به‌قدم ویژه کوژین شروع جلسه یک(۱) موضوع این جلسه: «آیا قارچ ترافل قابل کشت است؟» از ۸۰ میلیون ایرانی چیزی حدود ۱ الی ۲ درصد مردمبا قارچ ترافل آشنایی دارند و ۹۸ درصد بقیه مردم حتی اسم ترافل یا دنبلان را هم تا حالا نشنیده‌اند. از بین ۲ درصدی که با ترافل آشنا […]

کلیه راز و رمزهای پرورش قارچ ترافل(دنبلان) – جلسه صفر

سری آموزشیِ قدم‌به‌قدم ویژه کوژین شروع جلسه صفر(۰) مقدمه از آنجا که پرورش قارچ دنبلان یا ترافل یک مبحث کاملاً جدید است و اکثریت مردم ایران با آن ناآشنا هستند و حتی باورشان این است که ترافل غیرقابل کشت است! لذا تیم کوژین با طراحی و تهیه این سری آموزشی در نظر داریم که به‌صورت […]